สำนักงานงำเมืองการบัญชี      www.ngmacc.com
เปิดทำการในภาคเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่

สำนักงานงำเมืองการบัญชี พะเยา
เลขที่ 35/2 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
จังหวัดพะเยา 56150 
โทร & แฟ็กส์ 054 - 420889

สำนักงานงำเมืองการบัญชี ลำปาง
เลขที่ 490 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 52000
โทร & แฟ็กส์ 054 - 821998

สำนักงานงำเมืองการบัญชี เชียงราย
เลขที่ 229 หมู่ที่ 5 ตำบลริมกก
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
57100
โทร & แฟ็กส์ 053 - 751088
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE